Theo dõi thời gian làm việc
Dự báo năng suất

Hỗ trợ công việc hiệu quả hơn

Quản lý công việc, theo dõi thời gian và bảng chấm công hàng tuần.

Kici3 ERP • A picture with a caption
 

Chủ động trong công việc

Đối với nhiều nhân viên thích lập kế hoạch cho công việc. Sử dụng công cụ lập kế hoạch cho mỗi ngày để để phân bổ thời gian cho mỗi nhiệm vụ

Giá trị từng giây, từng phút

Những ai cần theo dõi công việc của họ một cách chi tiết - theo sát mọi nhiệm vụ bằng 1 cú click chuột.

Tập trung vào những điều quan trọng

Chỉ cần tập trung vào công việc của bạn và ghi chép lại các hoạt động của bạn vào cuối ngày.

Theo dõi thời gian làm việc

Nhập liệu nhanh chóng và dễ dàng

Theo sát các hoạt động của bạn trước khi bắt đầu hoặc sau khi hoàn thành công việc.

Khởi chạy các tác vụ trong một cú nhấp chuột

Với tiện ích mở rộng Chrome của chúng tôi, chỉ cần nhấp vào nút Start để bắt đầu các nhiệm vụ của bạn.

 

Dễ dàng quản lý các hoạt động trong ngày của bạn

Chọn các nhiệm vụ định kỳ của bạn trong một cú nhấp chuột để thêm chúng vào các hoạt động trong ngày của bạn.

Nhận số liệu thống kê hữu ích

Nhanh chóng xem lại tổng quan thời gian của bạn dành cho các nhiệm vụ mỗi ngày hoặc mỗi tuần.

Làm việc offline

Chế độ theo dõi offline

Nhiệm vụ của bạn sẽ tiếp tục chạy bất kể bạn đang ở đâu, ngay cả khi không có kết nối internet.


 

Đồng bộ hóa

Thời gian đã được theo dõi ngoại tuyến sẽ được đồng bộ hóa với tài khoản của bạn sau khi bạn online.

Kici3 ERP • Image and Text

Quản lý nhân viên

Tạo và phân công dự án

Lên lịch công việc của nhân viên bằng cách giao cho xuống các nhiệm vụ và dự án.

Cấp quyền truy cập

Người quản lý có thể cấp phép hoặc hạn chế quyền truy cập cho nhân viên

Phê duyệt bảng chấm công

Nhận một cái nhìn tổng quan về bảng chấm công của nhân viên và phê duyệt chúng.

Tổng quan về hoạt động của nhân viên

Giám sát nhân viên của bạn biểu diễn dựa theo dự án hoặc nhiệm vụ.

Dự báo nhu cầu và tài nguyên

Lập kế hoạch cho các dự án sắp tới với dự báo dựa trên các dự án tương đương và ước tính thời hạn chính xác hơn.

So sánh dự báo với bảng chấm công thực tế để tăng lợi nhuận.

Kici3 ERP • Text and Image

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng khác trong Kici3 ERP


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Kế toán

Kết nối bảng chấm công với bảng lương giúp.


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Nhân sự

Kiểm tra và quản lý nhân viên.


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Bán hàng

Tự động hóa đơn và thanh toán dựa trên đầu vào bảng chấm công.


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Dự án

Theo dõi thời gian dành cho dự án, khách hàng hoặc nhiệm vụ.