Q

Phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm

Quản lý kỹ thuật sửa đổi

Quản lý kỹ thuật sửa đổi tự động, kiểm soát và tổ chức tất cả các yêu cầu thay đổi, đánh giá, kế hoạch và những thay đổi thực tế từ sản phẩm hoặc hệ thống. Trong suốt vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng mở rộng, người dùng có khả năng hiển thị ngay lập tức vào quá trình để thay đổi kỹ thuật, vì vậy tất cả mọi người đang làm việc, kể từ cùng một hồ sơ sản phẩm và thay đổi được truyền đạt trong thời gian thực.

Kici3 ERP PLM khai thác sức mạnh của kênh giao tiếp nội bộ doanh nghiệp để giúp nhân viên giao tiếp hiệu quả hơn trong nhiều bộ phận.

Kici3 ERP • Text and Image
Kici3 ERP • Image and Text

Quản lý tài liệu

Quản lý tài liệu cung cấp một kho lưu trữ tập tin trực tuyến an toàn đảm bảo tất cả người dùng truy cập vào một phiên bản duy nhất dữ liệu chính thống liên quan đến sản phẩm, quy trình và các thông tin khác.

 Cập nhập thông tin cho sản xuất với các cảnh báo, thông báo.

 Đính kèm tài liệu của bạn trực tiếp vào BoM, định tuyến hoặc nơi khác. 

 Dễ dàng quản lý nhiều version tài liệu của bạn.

Phiên bản thông minh hơn

Hãy quên việc đồng bộ hóa EBoM và MBoM. Kici3 ERP sắp xếp mọi bộ phận trên cùng một tài liệu để bạn có thể theo dõi các thay đổi một cách hiệu quả trên nhiều phiên bản.

Kici3 ERP • Text and Image

Tích hợp với phân hệ khác trong KICI3 ERP

Liên hệ với chúng tôi ngay, để nhận bản demo miễn phí.