Quản trị sản xuất

Sản xuất trong KICI3 ERP giúp các nhà sản xuất đặc biệt là những người hoạt động trong các chế độ khác nhau sử dụng các quy trình phù hợp để tối ưu hóa các nguồn lực; vật liệu, máy móc, dụng cụ vv và đáp ứng được những mong đợi về chất lượng và giao hàng.

Quản trị sản xuất

Tất cả các hoạt động sản xuất và lắp ráp của bạn được quản lý bởi hệ thống. Tự động sắp xếp các lệnh sản xuất và hoạt động sản xuất. Rà soát các kế hoạch được đề xuất với bố cục thông minh.

Quản lý dây chuyền lắp ráp sản phẩm, đơn sửa chữa và lệnh sản xuất,...

Kici3 ERP text and image block
Kici3 ERP image and text block

Lệnh sản xuất

Có hai cách cơ bản để quản lý sản xuất tại Kici3 ERP.

Cách đầu tiên quản lý công việc chỉ với đơn đặt hàng sản xuất.

Cách thứ hai sử dụng tài liệu bổ sung cho phép bạn kiểm soát chính xác hơn về quá trình sản xuất. Bằng cách này, các đơn đặt hàng sản xuất được chia thành một hoặc nhiều bước được xác định bởi lệnh sản xuất, được thực hiện theo thứ tự định nghĩa bằng định tuyến.

Định mức nguyên liệu (Bill of materials)

 Định mức nguyên vật liệu (Bill of Material, viết tắt là BoM) trong  Kici3 ERP  là các tài liệu mô tả một danh sách các nguyên vật liệu thô được sử dụng để tạo ra một sản phẩm cuối cùng (thành phẩm).
Kici3 ERP image and text block

Lập kế hoạch sản xuất hiệu quả

Các lệnh sản xuất và các hoạt động sản xuất được tự động lên lịch dựa trên các quy tắc mua sắm, số lượng dự báo và nhu cầu của bạn (nhu cầu cho phần một phần dựa trên mức độ tiêu thụ).

 

 

Kiểm soát chất lượng

Với giám sát mạnh mẽ của hệ thống, bạn có thể dễ dàng kiểm soát chất lượng sản phẩm và đảm bảo sản phẩm tốt nhất đến khách hàng.

Những tính năng nổi bật khác

 • Quản lý vòng đời sản phẩm

 • Định mức nguyên vật liệu

 • Nhật ký công việc

 • Lập kế hoạch sản xuất

 • Bảng điều khiển

 • Tối ưu hoá mức tồn kho

 • Quản lý bằng mã vạch


Tất cả đều trang bị báo cáo đầy đủ.

 • Tự động hoá mua sắm

 • Kiểm tra chất lượng

 • Lên kế hoạch kiểm tra chất lượng

 • Cảnh báo

 • Quản lý trang thiết bị

 • Bảo trì

 • Lên kế hoạch bảo trì

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN