Kici3 ERP Tài liệu

Tiết kiệm thời gian ghi hóa đơn, scan hợp đồng, phê duyệt tài liệu.

Với ứng dụng Tài liệu dễ dàng chia sẻ, gửi, phân loại và lưu trữ các tài liệu.


Truy cập tài liệu của bạn mọi lúc, mọi nơi. Truy cập, tạo và chỉnh sửa tài liệu của bạn ở bất cứ đâu — từ điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính — ngay cả khi không có kết nối.

Xem trước trực tuyến các định dạng tệp tài liệu: PDF, hình ảnh, video.

Tạo tài liệu dưới dạng liên kết (ví dụ: file Google Doc)

Thảo luận về tài liệu, tạo các hoạt động tiếp theo để theo dõi các hoạt động cần thực hiện trên tài liệu.

Chủ sở hữu và Liên hệ. Gán tài liệu cho người dùng, khách hàng / nhà cung cấp hoặc tài liệu hệ thống (hóa đơn, nhiệm vụ, sản phẩm, ...)

Kici3 ERP • Text and Image

Sắp xếp

Thư mục. Quản lý và tìm dễ dàng hơn với thư mục trong Tài liệu.

Tags. Gán nhiều thẻ cho mỗi tài liệu trong thư mục. 

Resources. Các tài liệu được lên kết với resources (hoá đơn, nhiệm vụ), được tích hợp trong hệ thống.

Bộ lọc tài liệu dễ dàng.  

Tách file PDF nhiều trang thành nhiều tệp nhỏ.

Lưu trữ hoặc xóa tài liệu. Để đảm bảo, bạn phải lưu trữ tài liệu trước khi xóa.

Quyền truy cập có thể dễ dàng tùy chỉnh cho mỗi thư mục.

Collaborate

Chia sẻ thư mục để cung cấp quyền truy cập cho người dùng bên ngoài (có hoặc không có thông tin đăng nhập) và cho phép tải lên.

Chia sẻ danh sách tài liệu với khách hàng / nhà cung cấp để cộng tác và làm việc dễ dàng hơn.

Cổng email. Cho phép mọi người tạo tài liệu bằng cách gửi email.
Tăng năng suất làm việc trong thời gian ngắn

Truy cập ngay lập tức, theo dõi các file của bạn và không sợ bị mất. Mọi thứ được lưu trữ ở một nơi, an toàn và được bảo mật.

Tích hợp với ứng dụng khác trong Kici3 ERP


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

PLM

Quản lý thay đổi kỹ thuật dễ dàng.


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

eSignature

Tự động hoá quy trình ký hợp đồng.


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Kế toán

Chuyển đổi báo giá thành hoá đơn trong một giây.


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Dự án

Quản lý dự báo và tệp dự án. Dễ dàng ủy thác nhiệm vụ và theo dõi từng bước dự án.