Chia sẻ kiến thức của bạn

với SLIDES KICI3 ERP

Kici3 ERP • Text and Image

Hệ thống quản lý tài liệu

Chia sẻ các bài thuyết trình, video, hình ảnh và tài liệu trực tiếp trên trang web của bạn.
Với Kici3 ERP Slides tập trung tất cả các tài liệu trên trang web của bạn và chia sẻ chúng công khai hoặc riêng tư với các nhóm được chọn.

Video

Ảnh

Tài liệu

Chia sẻ với mọi người

Giúp khách truy cập và khách hàng của bạn dễ dàng truy cập các bài chia sẻ của bạn.

Với Kici3 ERP Slides, bạn có nhiều cách để chia sẻ bài thuyết trình và video của mình - trên phương tiện truyền thông xã hội, qua email hoặc thậm chí bằng cách nhúng nội dung thẳng vào một trang web khác.

Kici3 ERP • Text and Image
Kici3 ERP • Image and Text