Quy trình triển khai Kici3 ERP cho doanh nghiệp Việt Nam

Kici3 ERP • A picture with a caption
Quy trình triển khai hệ thống Kici3 ERP cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bạn có thể mong đợi gì từ Kici3 ERP?

Tháng đầu tiên

Trải nghiệm miễn phí với Kici3 ERP và bạn biết Kici3 ERP hoạt động như thế nào

Có một cuộc hội thảo nhỏ với tư vấn viên của chúng tôi

Sau khi chúng tôi thu thập, phân tích về các dữ liệu của bạn và đề xuất của chúng tôi cho quy trình, phân hệ tính năng để đảm bảo . Bạn đã có một hệ thống theo yêu cầu. 

Nhân viên của bạn đã được đào tạo về hệ thống.

Dữ liệu cần thiết đã được import


Tháng thứ 2

Các nhân viên đã bắt đầu làm việc trên hệ thống

Bạn nhìn thấy mọi hoạt động của công ty, từ đơn hàng đến hàng tồn kho,...

Bạn nhận thấy, các nhân viên đang làm việc hiệu quả thế nào

Kici3 ERP đã phát huy được năng lực và bạn đã thấy một số thứ trong công ty cần cải thiện


Tháng thứ 3

Mọi người đều biết chính xác phải làm những gì và khi nào làm

Bạn sẽ tìm ra ai đang lơ là công việc

Bạn quản lý các cuộc họp hiệu quả hơn

Bạn có mọi việc dưới tầm kiểm soát.


Tháng thứ 4

Nhân viên đã làm việc hiệu quả hơn

Mọi hoá đơn đều nằm dưới kiểm soát

Những tài liệu quan trọng đều có trong hệ thống


Tháng thứ 5

Cuối cùng, bạn đã quyết định không chỉ dựa trên cảm xúc mà còn dựa trên dữ liệu liên quan

Mọi công việc trong công ty đều nằm dưới kiểm soát của bạn

Bạn tin tưởng vào Kici3 ERP - giúp bạn tăng hiệu quả làm việc mỗi ngày

Bạn bắt đầu tập trung vào những gì bạn thích, bạn có nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè, sở thích

Bạn bắt đầu lên kế hoạch và điểu chỉnh chiến lược công ty.5000+ doanh nghiệp  sử dụng Kici3 ERP để số hóa và phát triển.

Gia nhập với chúng tôi và tạo cho công ty bạn một vị thế tốt hơn.