Lập hoá đơn trực tuyến dễ dàng hơn trước với Kici3 ERP

Kici3 ERP • A picture with a caption
 

Từ báo giá đến đơn hàng với 1 click

Hóa đơn tự động dựa trên đơn đặt hàng, đơn giao hàng, hợp đồng,...

Dễ dàng tạo hóa đơn dựa trên báo giá được gửi cho khách hàng.

Gửi hóa đơn chuyên nghiệp trực tiếp đến khách hàng chỉ với 1 cú nhấp chuột.

Tự động gửi bằng email theo dạng PDF đính kèm

Kici3 ERP • Image and Text

Đơn giản hoá kế toán 

Theo dõi mọi dịch chuyển và trạng thái trong kế toán. 

Tự động ghi lại tất cả các giao dịch từ tài khoản ngân hàng của bạn bằng cách nhập và đối chiếu các báo cáo ngân hàng của bạn.

Phân tích bán hàng

Có cái nhìn tổng quan về tình trạng bán hàng của bạn. 

Trực tiếp truy cập các thông tin chính với bảng điều khiển đa năng. Tuỳ chỉnh theo ý muốn của bạn, phân tích hoá đơn theo sản phẩm, khách hàng, nhân viên, khu vực,...

 

Kici3 ERP • Text and Image

Quản lý hoá đơn

Tạo hoá đơn khách hàng. Tạo và gửi hóa đơn rõ ràng, đầy đủ và chuyên nghiệp trong vài giây.

In hoặc gửi qua email. In hoá đơn gửi bằng bưu điện hoặc qua email.

Hoàn lại phí. Tạo ghi chú tín dụng và quản lý hoàn trả.

Quy tắc đa công ty. Tự động phản ánh các đơn đặt hàng và hóa đơn trong thiết lập đa công ty (Tạo đơn đặt hàng trong công ty A và tự động tạo Đơn mua hàng trong công ty B).

3-Way matching payments. So sánh hóa đơn của nhà cung cấp để phát hành hóa đơn thanh toán.

Quản lý hoá đơn nhà cung cấp. Ghi lại hóa đơn nhà cung cấp trong hệ thống để quản lý thanh toán và tích hợp chúng vào kế toán.

Giải quyết hóa đơn định kỳ. Đặt tần suất lập hóa đơn cho các sản phẩm theo thông số trong hợp đồng.

Thêm Incoterms®. Sử dụng các tiêu chuẩn Incoterms® để đảm bảo các điều khoản hợp lệ có trong trong hợp đồng.

Điều khoản thanh toán. Quản lý đơn giản hơn. 

Thanh toán của khách hàng. Quản lý theo dõi từ một giao diện đơn giản.

Thanh toán

Tổng quan về hoá đơn. Có cái nhìn tổng quát về các hoá đơn và lọc theo trạng thái.

Nhập dữ liệu báo cáo ngân hàng. Tự động liên kết thanh toán với tài khoản ngân hàng của bạn với hóa đơn hiện có bằng cách nhập báo cáo ngân hàng của bạn vào hệ thống. 

Đa tiền tệ. Cho phép khách hàng thanh toán đa tiền tệ bằng một công cụ chuyển đổi tiền tệ tự động và ghi lại các khoản lãi và lỗ cho mỗi chuyển đổi. Tự động cập nhật tỷ giá tiền tệ dựa trên tần suất đã chọn: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Thanh toán online. Cho phép bạn gửi hoá đơn qua email kèm theo link thanh toán online.

Tự động theo dõi. Tạo các bước và hành động tự động được thực hiện bởi hệ thống trong trường hợp có vấn đề thanh toán.

Thanh toán hàng loạt. Chọn nhiều hóa đơn nhà cung cấp và thanh toán tất cả chúng cùng một lúc.

Báo cáo

Báo cáo kế toán đầy đủ.  

Báo cáo bán hàng. Theo dõi bán hàng với bảng điều khiển linh hoạt.