Giải pháp quản trị doanh nghiệp

Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp là mục tiêu hàng đầu của mỗi doanh nghiệp hiện nay. Làm sao để tăng cường lợi nhuận và hạn chế rủi ro để lợi ích doanh nghiệp đạt được là cao nhất?

Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp là mục tiêu hàng đầu của mỗi doanh nghiệp hiện nay. Làm sao để tăng cường lợi nhuận và hạn chế rủi ro để lợi ích doanh nghiệp đạt được là cao nhất? Đây là vấn đề được nhiều nhà quản trị quan tâm, chú trọng. Vậy giải pháp quản trị doanh nghiệp như thế nào là tốt nhất. Hãy cùng chúng tôi khám phá những giải pháp quản trị doanh nghiệp tối ưu.

1. Giải pháp ERP :

Là một nhà quản trị, chắc chắn ERP là một cái tên không còn xa lạ gì. Đây là một giải pháp hiệu quả để quản trị các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp. ERP là giải pháp xuyên suốt tất cả các quy trình vận hành nội bộ. Nói một cách cụ thể, ERP là quản lý sản xuất, quản lý tồn kho, quản lý thu chi, là báo cáo tài chính, là dòng tiền, là quy trình mua hàng, quy trình bán hàng, quản lý đơn hàng của khách hàng hay kể cả giám sát hoạt động của công nhân viên, của doanh nghiệp và các công ty thành viên.

2. Giải pháp CRM :

Không dừng lại ở việc quản lý các hoat động nội bộ của doanh nghiệp, mỗi quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng cũng là một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công của một doanh nghiệp. CRM chính là giải pháp đưa các nhà quản trị và khách hàng hay chính là đưa doanh nghiệp và khách hàng xích lại gần nhau hơn. CRM chính là công cụ để thực hiện quá trình tác động qua lại và nhận thức lẫn nhau giữa doanh nghiệp và khách hàng.

CRM giúp doang nghiệp định vị được vị trí của mình đối với khách hàng, đưa ra những chiến lược kinh doanh tối ưu. Đồng thời, nhờ CRM, khách hàng biết được những doanh nghiệp có thể cung cấp cho mình những gì và đưa ra lựa chọn thích hợp. Đúc kết lại, CRM chính là kinh doanh, là marketing, là dịch vụ khách hàng. Nhờ CRM, nhà quản trị biết khách hàng cần gì, muốn gì và đáp ứng kịp thời nhất.

3. Giải pháp BI :

BI là giải pháp kinh doanh thông minh ứng dụng các công nghệ, các kỹ năng, quy trình cũng như các công cụ để chuyển đổi các dữ liệu thô thành các thông tin kinh tế có ý nghĩa, hỗ trợ các nhà quản trị trong việc ra các quyết định quan trọng trong doanh nghiệp. BI cung cấp cho doanh nghiệp một cái nhiền toàn cảnh về thông tin quá khứ, hiện tại và các dự đoán tương lai.

Một hệ thống BI không thể thiếu kho dữ liệu, khai phá dữ liệu và phân tích kinh doanh.  Kho dữ liệu chứa các dữ liệu tổng hợp quan trọng của doanh nghiệp. Khai phá dữ liệu là kỹ thuật để phân loại, phân nhóm, phát hiện, dự đoán nhằm hỗ trợ đưa ra các quyết định tài chính, kinh tế quan trọng. Phân tích kinh doanh là việc dựa trên những điều đã phân tích để đưa ra các quyết định chiến lược cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên đây là ba giải pháp quản trị doanh nghiệp quan trọng được nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng. Việt Nam đã và đang ứng dụng linh hoạt các giải pháp này trong các doanh nghiệp của mình nhằm tối đa hóa giá trị. Áp dụng đúng cách, thành công sẽ nằm trong tầm tay bạn.