Tuyển dụng

Quản lý quá trình tuyển dụng của bạn

Sắp xếp các vị trí tuyển dụng của bạn

Thiết lập bảng công việc của bạn, danh sách công việc của bạn và dễ dàng theo dõi những hồ sơ đã nộp. Theo dõi mọi ứng viên và xây dựng cơ sở dữ liệu về các kỹ năng và hồ sơ với các tài liệu.

Mời làm việc: Đăng lời mời việc làm trên trang web của bạn và làm theo quy trình đăng ký trong chế độ xem Kanban.

Trang web việc làm: Liên kết tin tuyển dụng từ các trang web việc làm khác nhau đến phần mềm của bạn và theo dõi tất cả.

Quản lý mọi thứ từ email ứng tuyển đến trả lời tự động ngay từ hệ thống KICI3 ERP.

Ứng cử viên: Theo dõi tất cả các ứng viên của bạn.

Tạo một kho lưu trữ với tất cả các ứng viên của bạn với Sơ yếu lý lịch, được lưu trữ và dễ dàng tiếp cận.

Kici3 ERP • Text and Image
Kici3 ERP • Image and Text

Tuỳ chỉnh quy trình tuyển dụng

Tạo chiến lược tuyển dụng của riêng bạn

Sử dụng chế độ xem kanban và tùy chỉnh các bước trong quy trình tuyển dụng của bạn: sơ tuyển, phỏng vấn đầu tiên, phỏng vấn thứ hai, thương lượng, vv. Nhận số liệu thống kê chính xác về kết quả tuyển dụng của bạn.

Sử dụng các báo cáo để so sánh hiệu suất của các bài đăng bạn đã thực hiện trên các bảng công việc bên ngoài khác nhau và dễ dàng thay đổi chiến lược và kế hoạch tuyển dụng của bạn dựa trên kết quả.

Đơn giản hoá việc quản lý ứng cử viên

Sơ yếu lý lịch, theo dõi ứng cử, hồ sơ tìm kiếm

Quản lý các tài liệu liên quan của ứng viên.

Theo dõi trạng thái hồ sơ ứng viên.

Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin hồ sơ ứng viên.

Cho phép import từ tệp xlsx. Export dạng excel, pdf,... 

Kici3 ERP • Text and Image
Kici3 ERP • Image and Text

Báo cáo đầy đủ

Chi tiết: Thông tin hồ sơ ứng viên, Kế hoạch tuyển dụng,...

Danh sách: Hồ sơ ứng viên, Kế hoạch tuyển dụng,...