Quản lý thu mua

Các thông tin về nhà cung cấp hoặc các đơn đặt hàng (order) là những tài liệu cho phép bạn quản lý các cuộc đàm phán giá, hóa đơn nhà cung cấp, kiểm soát, xử lý hóa đơn hàng hóa và đồng bộ hóa tất cả các tài liệu.

Odoo • Image and Text

Mua hàng hoá / dịch vụ một cách hiệu quả

Dễ dàng tạo và theo dõi đơn mua hàng

Theo dõi và quản lý hoá đơn nhà cung cấp

Gửi báo giá cho nhiều nhà cung cấp và xác định nhà cung cấp nào phù hợp nhất.

Odoo • Image and Text

Tự động tạo yêu cầu mua hàng và kiểm soát các hoá đơn

Tự động tạo các yêu cầu mua hàng, yêu cầu báo giá, theo dõi đơn hàng, quản lý thông tin nhà cung cấp, kiểm soát việc nhận hàng và kiểm tra hóa đơn của nhà cung cấp,...

Tạo mối quan hệ vững vàng với các nhà cung cấp

Liên hệ với các nhà cung cấp dễ dàng hơn với email của Kici3 ERP, theo dõi tình trạng email đã được gửi, nhà cung cấp học lúc nào mấy giờ.

Đàm phán giá cả, sử dụng bảng giá của nhà cung cấp.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Số liệu thống kê về quá trình thu mua 

Phân tích, dự báo và lập kế hoạch một cách hiệu quả các đơn hàng của bạn.

Nhận được số liệu thống kê chính xác về năng lực của nhà cung cấp thông qua các báo cáo linh hoạt: giao hàng chậm, các giảm giá theo thỏa thuận về giá cả, số lượng mua... Tích hợp việc mua hàng với các kế toán quản trị để phân tích lợi nhuận.

Tích hợp đầy đủ với ứng dụng khác trong Kici3 ERP


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Tồn kho

Đồng bộ hóa hàng trong kho của bạn dựa trên giao dịch mua hàng và tạo quy tắc bổ sung tự động để tránh thiếu hàng


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Hoá đơn

Chuyển đổi đơn mua hàng trong một hóa đơn nhà cung cấp.


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Kế toán

Tích hợp các đơn đặt hàng và hóa đơn mua hàng.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ