Kici3 Highlighs

5689 views
318 Likes
318 0
Thực hiện cuộc gọi Chăm sóc khách hàng từ Kici3 ERP
Tham khảo thêm tại: https://kici3.net/evoices
Nhân viên có thể gọi trực tiếp từ hệ thống Kici3 ERP chỉ bằng 1 nút bấm, sau đó sẽ vừa nói chuyện với khách hàng vừa ghi lại lịch sử cuộc gọi đó. Sau đó có thể đặt lịch một cuộc gọi khác trong tương lai, hoặc làm luôn báo giá gửi qua email cho khách hàng.
Về ghi âm cuộc gọi thì tất cả cuộc gọi ra vào đều được ghi âm lại
Sau này có thể đối chiếu giữa lịch sử làm việc trên hệ thống với file ghi âm nếu nhân viên gian lận
Còn về CRM, thì nhận lead từ email, website, fanpage FB, landing page,...
Từ lead đó sẽ tự động hoặc phân công bằng tay cho nhân viên để gọi điện, email,... Làm việc với khách hàng
Làm việc được thì tạo ra báo giá, đơn hàng. Nó thuộc về quản lý bán hàng
Mà có báo giá, đơn hàng thì phải có hàng, có quản lý kho, quản lý thu mua và kế toán

Chia sẽ trên mạng xã hội

Chia sẽ liên kết

Use permanent link to share in social media

Chia sẽ với bạn

Please login to send this video by email!

Thực hiện cuộc gọi Chăm sóc khách hàng từ Kici3 ERP

Tham khảo thêm tại: https://kici3.net/evoices

Nhân viên có thể gọi trực tiếp từ hệ thống Kici3 ERP chỉ bằng 1 nút bấm, sau đó sẽ vừa nói chuyện với khách hàng vừa ghi lại lịch sử cuộc gọi đó. Sau đó có thể đặt lịch một cuộc gọi khác trong tương lai, hoặc làm luôn báo giá gửi qua email cho khách hàng.

Về ghi âm cuộc gọi thì tất cả cuộc gọi ra vào đều được ghi âm lại

Sau này có thể đối chiếu giữa lịch sử làm việc trên hệ thống với file ghi âm nếu nhân viên gian lận

Còn về CRM, thì nhận lead từ email, website, fanpage FB, landing page,...

Từ lead đó sẽ tự động hoặc phân công bằng tay cho nhân viên để gọi điện, email,... Làm việc với khách hàng

Làm việc được thì tạo ra báo giá, đơn hàng. Nó thuộc về quản lý bán hàng

Mà có báo giá, đơn hàng thì phải có hàng, có quản lý kho, quản lý thu mua và kế toán

Xem

  • 5689 Total Views
  • 4277 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 318 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Số lượng chia sẽ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+