Kici3 Evoices Gói 1

  • Số lượng máy nhánh
  • Số ngày ghi âm cuộc gọi

548.000,00 ₫ 548.000,00 ₫ 548000.0 VND

250.000,00 ₫

Option not available

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ hàng

Số lượng máy nhánh 5

Định tuyến cuộc gọi vào Có
Thiết lập lời chào IVR tương tác thoại Có
Thiết lập phân phối cuộc gọi tự động ACD Có
Chuyển cuộc gọi giữa các máy nhánh Có
Hỗ trợ thiết lập đầu số của VNPT Có
Hỗ trợ thiết lập đầu số 1900xxx, 1800xxx Có
Thời lượng ghi âm 30 ngày


Specifications for Kici3 Evoices Gói 1

Số lượng máy nhánh 5 hoặc 10 hoặc 0 hoặc 25 hoặc 40 hoặc 50
Số ngày ghi âm cuộc gọi 10 hoặc 30 hoặc 90 hoặc 365 hoặc 0