Gói tư vấn và triển khai cho doanh nghiệp quy mô nhỏ

170.000.000,00 ₫ 170.000.000,00 ₫ 170000000.0 VND

Iotbox

5.000.000,00 ₫ 5.000.000,00 ₫ 5000000.0 VND

Kici3 ERP Economy (bản sao)

999.000,00 ₫ 999.000,00 ₫ 999000.0 VND

Kici3 ERP Economy

2.799.000,00 ₫ 2.799.000,00 ₫ 2799000.0 VND

Email Marketing ERP

199.000,00 ₫ 199.000,00 ₫ 199000.0 VND

Auto marketing

149.000,00 ₫ 149.000,00 ₫ 149000.0 VND

Kici3 Evoices

250.000,00 ₫ 250.000,00 ₫ 250000.0 VND

Kici3 Evoices Gói 1

548.000,00 ₫ 548.000,00 ₫ 548000.0 VND