Live chat Kici3 ERP

Chat trực tuyến với khách hàng bạn.

Hiện đại hoá mọi tương tác khách hàng trên website

Chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng tiềm năng và khách hàng của bạn.

Kết nối với khách hàng trên Website, nắm bắt thông tin, nhu cầu, chủ động tương tác dựa trên hành vi khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng trên website

Kici3 ERP • Text and Image

Chat trực tuyến với khách hàng của bạn.

Không cần có chat server, mọi thứ đều được thực hiện thông qua trang web của bạn.

Cung cấp cho khách truy cập của bạn thông tin một cách nhanh chóng và đơn giản.


Kici3 ERP • Image and Text

Truy cập bất cứ từ đâu

Cửa sổ chat hiện đại

Tiếp tục trò chuyện với khách hàng của bạn trong Hệ thống Kici3 ERP. Truy cập tất cả thông tin cùng lúc khi cửa sổ hội thoại mở để bạn có thể đưa ra câu trả lời chính xác và chính xác.


Đánh giá của khách hàng

Nâng cao dịch vụ của bạn.

Thu thập phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ của bạn với một công cụ xếp hạng đơn giản cho các phiên trò chuyện trực tiếp.

Khách hàng chỉ cần đánh giá cuộc trò chuyện sau khi câu hỏi của họ đã được trả lời.

Kici3 ERP • Text and Image
Kici3 ERP • Image and Text

Sử dụng câu trả lời viết sẵn

Dành ít thời gian hơn cho các câu hỏi thường gặp bằng cách chèn câu trả lời viết sẵn bằng các phím tắt đơn giản.

Tùy chỉnh câu trả lời và thêm bao nhiêu phím tắt tùy thích.

Liên hệ với chúng tôi để dùng thử miễn phí ngay.