Kici3 ERP Project

Phần mềm quản lý hợp đồng và quản lý dự án mạnh mẽ của Kici3 ERP.

Phần mềm quản lý dự án và hợp đồng

Với phần mềm quản lý dự án của Kici3 ERP, bạn có được các tính năng như quản lý tác vụ, theo dõi bảng chấm công, lập hóa đơn, phân tích dự án, theo dõi hợp đồng và báo cáo ngân sách. Bạn cũng có quyền tự do liên kết hợp đồng của mình với các nhiệm vụ và bảng chấm công của dự án tương ứng.

 Liên kết các hợp đồng hiện tại của bạn với các dự án của họ và theo dõi tiến trình của họ.

 Quản lý các nhiệm vụ của dự án của bạn và quản lý tiến độ dự án.

 Phân tích dự toán ngân sách cụ thể và lợi nhuận.

 Theo dõi doanh thu và chi phí.

 Phân tích và tạo báo cáo bao gồm hóa đơn và bảng chấm công.

Kici3 ERP • Text and Image
Kici3 ERP • Image and Text

Một số tính năng nổi bật

 Chỉnh sửa và quản lý dự án và hợp đồng

 Quản lý các mốc và hóa đơn

 Cơ sở dữ liệu khách hàng và hồ sơ

 Quản lý hóa đơn, theo dõi bảng chấm công và chi phí.

 Nhắc nhở về hợp đồng hết hạn

 Chi phí và doanh thu phát sinh trên mỗi hợp đồng và dự án.

 Bảng điều khiển giao diện hiện đại

 Theo dõi các vấn đề, lãi và lỗ trên các dự án

Tính năng chính

QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ NHIỆM VỤ

 Theo dõi tiến độ của các dự án của bạn, phân tích, tạo các nhiệm vụ và quản lý mọi giai đoạn của dự án của bạn một cách dễ dàng. Sự kết hợp giữa Quản lý dự án và hợp đồng giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót.

THEO DÕI CHI PHÍ VÀ HOÁ ĐƠN

Tạo hóa đơn và theo dõi. KICI3 ERP đảm bảo rằng không có hóa đơn nào của bạn không được giám sát. Quản lý chi phí của bạn bằng tính năng theo dõi chi phí để ước tính lãi và lỗ của bạn.  

TIMESHEETS VÀ NHIỆM VỤ

Quản lý dự án và hợp đồng của bạn bằng cách liên kết bảng chấm công và nhiệm vụ. Giải trình này cho phép bạn theo dõi chi phí của nhân viên của bạn.  

HỢP ĐỒNG VÀ NGÂN SÁCH

Tạo, chỉnh sửa và quản lý chi tiết hợp đồng, chẳng hạn như ngày bắt đầu và ngày kết thúc, nhà thầu phụ, khách hàng, doanh thu dự kiến và nhiều hơn nữa.

Tích hợp đầy đủ với ứng dụng khác trong Kici3 ERP


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Bán hàng

Chuyển đổi từ đơn hàng và mua hàng thành hoá đơn bằng 1 click chuột và theo dõi thanh toán.


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

eSignature

Tự động hóa quá trình ký kết hợp đồng của bạn.


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Hoá đơn

Chuyển đổi báo giá thành hoá đơn chuyên nghiệp. 


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Gửi mail hàng loạt

Gửi đúng thông điệp đến khách hàng tiềm năng và khách hàng của bạn.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN