Quản lý chi phí dễ dàng hơn với Kici3 ERP

Kici3 ERP • A picture with a caption
 

Tiết kiệm thời gian với báo cáo chi phí

Quản lý chi tiêu hàng ngày của nhân viên chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Cho dù đó là chi phí đi lại, vật tư văn phòng hoặc bất kỳ chi tiêu nào của nhân viên, hãy truy cập tất cả các khoản thu và chi phí từ bảng điều khiển Chi phí của bạn và tạo, xác thực hoặc từ chối chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Không cần tải xuống một phần mềm chuyên dụng để duy trì hồ sơ chi phí - mọi thứ đều có thể được thực hiện trực tiếp thông qua ứng dụng!

Kici3 ERP • Text and Image
Kici3 ERP • Image and Text

Tải tất cả các hóa đơn trực tiếp vào hệ thống

Nhân viên có thể dễ dàng đính kèm các bản sao hóa đơn của họ trực tiếp vào hồ sơ chi phí.

Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả bằng cách giữ mọi hoá đơn và biên lai.

Chia sẻ khối lượng công việc giữa các phòng ban


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Nhân viên

Yêu cầu chi phí, thêm ghi chú, tải hoá đơn lên hệ thống. 


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Managers

Duyệt hoặc từ chối yêu cầu, thêm ý kiến, chỉnh sửa yêu cầu hoặc yêu cầu thêm thông tin


Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Kế toán

Ghi nhận chi phí công ty và nhân viên, thêm vào sổ sách và thanh toá.