Hệ thống quản trị doanh nghiệp

Dưới sự phát triển của khoa học công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp được tối ưu hóa qua một hệ thống quản trị doanh nghiệp. Dưới đây là một hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

Hệ thống quản trị doanh nghiệp có bản chất là một phẩn mềm được tạo ra và phát triển nhằm mục đích phục vụ nhu cầu sản hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong hệ thống quản trị doanh nghiệp kể trên, bốn giai pháp quản trị doanh nghiệp then chốt là: CRM, ERP, BI và SCM. Mỗi giải pháp mang một lợi thế riêng cho sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau góp phần giúp các nhà quản trị thực hiện tốt nghĩa vụ quản trị doanh nghiệp.

CRM là giải pháp quản trị quan hệ khách hàng, nó thể hiện sự tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp. CRM quản lý từ những hoạt động gián tiếp như thăm dò, phân tích thị trường, lập các chiến lược tiếp thị, quảng cáo, bán hàng cho đến các hoạt động trực tiếp như tiếp thị qua mail, sms, quản lý các đơn đặt hàng; hỗ trợ qua internet hay những hỗ trợ tự động trong phần mềm để chăm sóc khách hàng. Với công nghệ web và internet là chủ yếu, người dùng có thể truy cập từ bất kỳ điểm nào, nhanh chóng, hiệu quả.

ERP là giải pháp quản lý toàn bộ các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp, tài chính kế toán, kinh doanh, nhân sự, bán hàng, marketing,…

BI là giải pháp kinh doanh thông minh, ứng dụng công nghệ, hoặc các phương pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu, phân tích số liệu và các cơ sở dữ liệu quan trọng, cần thiết trong doanh nghiệp,  bao quát toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, giải pháp BI không thể tách rời khỏi giải pháp ERP, ERP hỗ trợ cho BI hoạt động hiệu quả nhất. Nhờ những thông tin quản trị nội bộ doanh nghiệp (do hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP cung cấp), BI hỗ trợ các nhà quản trị đưa ra các quyết định chiến lược trong kinh doanh, đồng thời đưa ra các dự đoán tương đối chính xác trong tương lai để đưa ra các quyết định kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp.

Được chia thành nhiều phân hệ nhỏ, BI giúp nhà quản trị quản trị theo dõi, quản lý nhiều mảng, nhiều bộ phận trong doanh nghiệp một cách khoa học, hợp lý, chẳng hạn: BI Tài chính – Kế toán, BI nhân sự, BI hành chính, BI bán hàng, BI đơn hàng, BI marketing,…

SCM là giải pháp quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả. SCM quản lý toàn bộ quy trình từ khi mua nguyên vật liệu vào, sản xuất ra sản phẩm và đưa sản phẩm ra ngoài thị trường, đến tay khách hàng. SCM hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch đầu vào (mua nguyên liệu) và kế hoạch sản xuất, quản lý kho hàng cũng như lịch trình giao hàng đến tay khách hàng.

Với một hệ thống quản trị doanh nghiệp có sự tương hỗ giữa các giải pháp quản trị thông minh kể trên, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Đồng thời, hiệu quả kinh tế mang lại sẽ cao hơn.