Doanh nghiệp của bạn sẽ thế nào nếu bạn đi cách ly?

Kici3 ERP • Image and Text

Doanh nghiệp của bạn sẽ thế nào nếu bạn đi cách ly?

Mùa dịch #corona đang bùng phát và có thể sẽ không loại trừ ai trong tất cả chúng ta.Nhất là với các doanh nhân, giao tiếp gặp gỡ nhiều. Và nếu lỡ chúng ta rơi vào diện phải cách ly thì doanh nghiệp của mình sẽ ra sao?Một số ý kiến đã cho rằng doanh nghiệp sẽ "toang" khi giám đốc đi cách ly.
Lý do có thể từ những nguyên nhân sau: 
1. Không có cơ chế và hệ thống quản trị. Khi đó doanh nghiệp vận hành không theo một quy trình chuẩn, không có hệ thống kiểm soát hoạt động, không đánh giá được hiệu suất, không kiểm soát được cả dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp mình,... Chính từ đó chủ doanh nghiệp phải vận hành trực tiếp để thấy được những dữ liệu, con số để đưa ra những quyết định. 
2. Hệ thống nhân sự không được phát triển tới nơi. Từ việc tuyển dụng nhân sự phù hợp cho tới đào tạo nhân sự liên tục, cho đến sắp xếp các vị trí làm việc đúng, giao quyền kèm theo các cơ chế kiểm soát chặc chẽ sẽ giúp cho hệ thống nhân sự đưa ra những quyết định đúng đắn mà không cần phải có sự tham gia trực tiếp của giám đốc. Cho nên nếu doanh nghiệp chưa làm được những điều này thì chủ doanh nghiệp phải trực tiếp tham gia vào các hoạt động và quyết định, chính từ đó nếu giám đốc đi cách ly thì chắc sẽ loạn cả lên.

Trên đây mới chỉ là 2 trong nhiều nguyên nhân khiến chủ doanh nghiệp sợ bị cách ly. Nhưng nếu bạn có được 2 điều này thì bạn hoàn toàn không cần phải lo doanh nghiệp sẽ"toang" sau khi bạn cách ly về.Việc xây dựng nền tảng vững chắc sẽ giúp doanh nghiệp bạn vượt qua đại dịch tốt hơn. Không phải lo ảnh hưởng khi không trực tiếp điều hành tại doanh nghiệp.

Và quan trọng hơn hết là Kici3 bán các gói tư vấn, giải pháp để số hóa doanh nghiệp - giúp chủ doanh nghiệp có khả năng vận hành doanh nghiệp mình từ xa, giúp cho nhân viên có thể vừa làm việc tại nhà vừa chăm sóc con cái.

Hãy liên hệ với Kici3 để được tư vấn hoặc đơn giản là phản biện những góc nhìn, khó khăn khi giám đốc phải đi cách ly tránh #Covid-19  
Email: info@kici3.com Mobile: 028 7106 7979

Cùng xây dựng giải pháp, nền tảng quản trị vững chắc!

Gia nhập với chúng tôi và tạo cho công ty bạn một vị thế tốt hơn.

Bài mới