Phần mềm bảo trì cho DN Việt

 

Bảo trì phòng ngừa: Yêu cầu bảo trì kích hoạt tự động dựa trên KPI. Kiểm soát chu kỳ xuống cấp và hư hỏng theo vòng đời của thiết bị để đảm bảo dây chuyền,  máy và  thiết bị hoạt động liên tục tức là độ tin cậy của máy là cao nhất.

Bảo trì sửa chữa: Kích hoạt bảo trì sửa chữa trực tiếp từ bảng điều khiển trung tâm.

Lịch: Lên lịch hoạt động sữa chữa

Thống kê: Nhận tất cả các số liệu thống kê bảo trì được tính toán cho bạn: MTBF.


Kici3 ERP • Text and Image
Kici3 ERP • bảo trì

Tự động hoá bảo trì phòng ngừa

To keep your line running


Kici3 ERP tính toán số liệu thống kê tiêu chuẩn để giúp bạn lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa, bao gồm thời gian trung bình giữa thất bại (MTBF), thời gian sửa chữa trung bình (MTTR) và ngày thất bại dự kiến tiếp theo và cho phép bạn tự động hóa đo lường và lập lịch bảo trì phòng ngừa.

Sắp xếp các yêu cầu bảo trì của bạn

Dễ dàng theo dõi tiến trình của các yêu cầu bảo trì bằng cách sử dụng chế độ xem kanban. Sử dụng lịch bảo trì để tổ chức và lập kế hoạch hoạt động. Sử dụng giao diện kéo và thả nhanh và dễ dàng để sắp xếp các yêu cầu bảo trì.

Kici3 ERP • Text and Image
Kici3 ERP • Image and Text

Bảng điều khiển và thống kê

Sử dụng số liệu thống kê được tính toán tự động bao gồm MTBF và MTBR để tinh chỉnh các quy tắc bảo trì phòng ngừa của bạn và giảm nguy cơ lỗi thiết bị.

Theo dõi hiệu suất bằng cách sử dụng bảng điều khiển.

Tạo KPI tùy chỉnh chỉ trong vài cú nhấp chuột.